Általános Szerződési Feltételek

A szerződés hatálya, a szerződő felek

Az alábbiakban leírt szerződési feltételek a MOTOR-LINE Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

  • Székhely: 1039 Budapest, Kinizsi u. 2.
  • Cg.: 01-09-169805
  • E-mail: info@wayoflife.hu
  • Honlap: www.wayoflife.hu

mint elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújtó Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.wayoflife.hu online portálon történő vásárlás jogi feltételeit és az azzal kapcsolatos tájékoztatást tartalmazza.

Ön megrendelésével jelen szerződést elfogadja, a megrendelés véglegesítésével, kifizetésével kijelenti, hogy ismeri és magára nézve kötelezőnek tekinti az Általános Szerződési Feltételeket, amely Ön, mint fogyasztó (a továbbiakban: Fogyasztó) és a Szolgáltató között a megrendeléssel létrejön.

Megrendelés kizárólag felhasználói regisztrációval lehetséges. A rendeléseket a Szolgáltató iktatja és tárolja.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa az Általános Szerződési Feltételeket, azonban a változtatások nem térhetnek el a jogszabályi előírásoktól és nem vonatkozhatnak a teljesítés alatt lévő megrendelésekre.

A megrendelés véglegesítésével, kifizetésével a Fogyasztó és a Szolgáltató között, távollévők között kötött szerződés jön létre, a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint. A Szolgáltató kötelezettséget vállal a megrendelés tárgyában a tőle elvárható legkörültekintőbb magatartás tanúsítására. A Fogyasztó kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt előfizetést bankkártyával online kifizeti, még abban az esetben is, ha a weboldal hibájából adódóan ingyenesen hozzájut az előfizetés előnyeihez. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a megrendelés véglegesítése, kifizetése részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van.

A rendelés elfogadásához a Fogyasztó azon adatai szükségesek, amelyeket a www.wayoflife.hu regisztrációs oldalon és az előfizetési űrlapon kell megadni. A hiányosan, hamisan, vagy pontatlanul megadott adatokkal leadott megrendelést utólag nem áll a Szolgáltató módjában módosítani. Az előzőleg említett adatokkal a megrendelés elutasításra is kerülhet, valamint a szerződés nem jön létre. Amennyiben a Fogyasztó által a regisztráció és megrendelés során megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, a Szolgáltató a rendelést törölheti és a teljesítésétől indoklás nélkül elállhat.

A megrendelés elküldésével a Fogyasztó kijelenti, hogy ismeri a megrendelt terméket, annak paramétereit, tulajdonságait és jellegzetességeit, a bruttó árakat és a fizetési feltételeket.

Szavatosság

Az alábbi szavatosságot érintő rendelkezések kizárólag a fizikai kiszállítást igénylő termékekre vonatkoznak, a wayoflife.hu oldalon elérhető előfizetési csomagok esetében nem érvényesek. A weboldalon működő étrendtervező ingyenesen is elérhető, ezért a Fogyasztó regisztráció után kipróbálhatja a weboldalt, így tudatában van a működésével. Az előfizetési csomagok kizárólag kényelmi szempontokat tartalmaznak, ezért a leadott megrendelés és online bankkártyás fizetés után nincs mód a befizetett összeg visszafizetésének igénylésére, elállási/felmondási jog a fogyasztót nem illeti meg.

Árak, termékek

Megvásárolható szolgáltatások köre

Termékkörünk: egészséggel, sporttal és szabadidővel kapcsolatos előfizetések. Az előfizetéseket a weboldal Előfizetések szekcióban lehet megvásárolni.

    A kínált termékek az alábbiak szerint kategorizálhatóak:
  • Előfizetések

A wayoflife.hu oldalon feltüntetett bruttó árak, az adott termék végső fogyasztói árai, melyek érvényessége kizárólag az adott megjelenés időpontjára vonatkozik. Szolgáltató fenntartja a weboldalon feltüntetett árak változtatásának jogát. Az árváltozás a weboldalon való megjelenéssel lép hatályba. Amennyiben Fogyasztó megrendelést ad le egy termékre, úgy Szolgáltató kötelezi magát, hogy a kiválasztott terméket a megrendeléskor érvényes végső fogyasztói áron szolgáltassa. Ezt az árat a megrendelésre küldött visszaigazolás tartalmazza.

Az wayoflife.hu megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyen. Az esetlegesen előforduló hibákért a vonatkozó törvényeknek megfelelően vállalja a felelősséget. A vevők elállhatnak a hibás adatokkal közölt termékek megrendelésétől.

A termékekre vonatkozó, és a megrendeléshez kapcsolódó akciós ajánlatok a wayoflife.hu weboldalon, a megrendelés leadáskor aktuális feltételek szerint érvényesek.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a megrendelést részben vagy egészben önhibáján kívül (pl. tárhelyszolgáltatás kimaradása, karbantartás, stb.) nem tudja teljesíteni, ez esetben az aktuális hónapra vonatkozó már kifizetett ellenértéket nem áll módjában visszafizetni, esetleges további, már kifizetett hónapok esetében, azok ellenértékét visszautalja a Fogyasztó részére.

Pénzvisszafizetési garancia

A wayoflife.hu oldalon megvásárolható előfizetési csomagok, online tagságok megvásárlása végleges! Nincs pénzvisszafizetési garancia!

Harmadik féllel kapcsolatos kérdések

Abban az esetben, ha tartalmunk nem érhető el harmadik fél által nyújtott szolgáltató miatt, nem vállalunk felelősséget és nem áll módunkban visszatérítést nyújtani. Javasoljuk, hogy olvassa el ezeknek a harmadik féllel kapcsolatos szolgáltatóknak a felhasználási feltételeit a szolgáltatásaikkal és esetleges hibáikkal kapcsolatos releváns információkért.

Way of Life előfizetési csomagok, tagsági díjak

A Way of Life havi és éves díjak levonása a megrendelést követően automatikusan, havonta vagy évente megújulóan történnek. A havi vagy éves levonásokban a Fogyasztó tapasztalhat csúszásokat, utólagos levonásokat, csak és kizárólag az aktív időszakokra vonatkozólag. Az adott teljesítési dátum előtt nem terheljük senki számláját! Ha véletlenül mégis így történne, az adott díjat 100%-ban visszatérítjük. A Way of Life előfizetés bármikor lemondható a felhasználói fiókban és/vagy az info@wayoflife.hu e-mail címen keresztül. Az előfizetés lemondása után a weboldal extra szolgáltatása az aktív időszak leteltét követően áll le.

Szállítási feltételek

A szállítási díj kizárólag a fizikai kiszállítást igénylő termékekre vonatkozik.

Fizetési feltételek

Az előfizetési csomagok esetében a megrendelés leadásakor, online bankkártyás fizetésre van lehetőség. A megrendeléssel a Fogyasztó tudomásul veszi, hogy az online bankkártyás fizetést követően a további hónapok vagy évek díjainak levonása automatikusan, megújulóan történik.

Amennyiben a levonás nem történik meg, de a weboldal nem vonja vissza az előfizetési csomag előnyeit, azt a Szolgáltató bármikor leállíthatja. Amennyiben egy naptári hónappal tovább használja a Fogyasztó az előfizetési csomag előnyeit, ellenérték megfizetése nélkül, a Szolgáltató kérheti annak az időszaknak a megtérítését a Fogyasztótól.

Panaszkezelés

A wayoflife.hu célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben teljesítsen. Amennyiben a Fogyasztónak panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a wayoflife.hu oldalon található kapcsolat oldalon közölheti. A panaszt legkésőbb annak beérkezésétől számított 30 napon belül a Szolgáltató kivizsgálja, és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja a panasztevőt a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a rendelkezésére. Az esetleges jogviták elbírálására Felek a helyileg illetékes Bíróság illetékességét kötik ki. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.28.) Korm. rendelet szabályai az irányadóak.

Jogi nyilatkozat

A Szolgáltató által üzemeltetett honlap és az előfizetési csomag használatának feltétele, hogy a Felhasználó előzetesen elolvassa és elfogadja a jelen jogi nyilatkozatban szabályozottakat. A Felhasználó a Szolgáltató által üzemeltetett honlapra történő belépéssel elismeri, hogy a jelen jogi nyilatkozatban foglalt feltételeket megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el, függetlenül a látogatás indokától és annak jellegétől.

A honlap arculatának egésze, és egyes részei, továbbá a honlap tartalmának meghatározása, keretrendszerbe illesztése, elrendezése, szerkesztése, valamint maga a tartalom (a továbbiakban együttesen tartalom) egyéni, eredeti jellege miatt a honlap és tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A jog jogosultja Török Balázs Imre (a továbbiakban Szerző), és a Szolgáltató . Kizárólag a Szerző és a Szolgáltató jogosult minden egyes, azaz bármilyen felhasználás mások számára történő engedélyezésére, az alábbiakat különösen beleértve:

A Szerző előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a tartalom egészét vagy részeit bármilyen formában közölni, illetve újraközölni, terjeszteni, tárolni, feldolgozni, átdolgozni, sokszorosítani, lefordítani, adatbázisban tárolni, letölthetővé tenni, kereskedelmi forgalomba hozni vagy továbbítani, sokszorosítani, másolni. Tilos a tartalomból eredő vagy azon alapuló bármilyen anyag vagy mű készítése, átdolgozása, ideértve különösen a betűtípusok, gombok, linkek, háttérképek, ikonok, szöveg, kép, grafika, logo, fotó, hang és videó anyagok készítését, engedély nélküli forgalmazását és árusítását.

A weboldal tartalmának, bármely formában történő terjesztése feljelentést és büntetőjogi eljárást von maga után! Továbbá a Felhasználó kártérítést köteles fizetni a Szerzőnek!

A Felhasználónak tiszteletben kell tartania a tartalomhoz kapcsolódó összes szerzői és más jogot. A Szerző és a Szolgáltató a tartalom egészét vagy részeit bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, korszerűsítheti, vagy visszavonhatja. A Szerző a weboldalon található tartalmak tekintetében hitelességre törekszik, ugyanakkor a tartalmak helytállóságáért, a helytállóság hiányából fakadó károkért semmiféle felelősséget nem vállal. Amennyiben a weboldal használata során nem helytálló, vagy valótlan információt talál, kérjük, hogy azt a következő címen jelentse be: info@wayoflife.hu

A Felhasználók a honlapot kizárólag saját felelősségükre használhatják. A Szerző és a Szolgáltató kizárja felelősségét a jelen honlapon elhelyezett harmadik személyek honlapjára mutató hivatkozás elérése révén bármilyen módon keletkező károkért. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős a Felhasználó számítógépében, hálózatában keletkezett hibáért, vírus által okozott károkért, bármilyen természetű adatvesztésért, illetve a Felhasználó számítógépéhez, illetve kapcsolódó hálózatához történő jogosulatlan hozzáférésért.